En framtid i glesbygden

Hur ser framtid i glesbygden ut

En fråga som ofta ställs är finns det en framtid i glesbygden? Det moderna samhället och levnadssättet skiljer sig väldigt mycket åt om vi jämför hur samhället såt för bara några få generationer sedan. Mycket tack vare internet så vet vi människor vad som inte bra sker runt omkring oss, utan vad som ske i hela världen. Om människor för ett par generationer sedan ansåg att allt som de behövde fanns i närområdet, så vill de yngre generationerna se sig om och uppleva mer en vad ens egen by eller socken kan erbjuda. Tänk bara själv om du hade vuxit upp i Husum med 1600 invånare och det är tätorten i Grundsunda socken. Det är med alla sannolikhet ett underbart ställe att växa upp och livskvalitén är säkert betydligt större än om du bor i en stad.

Skapa en framtid för glesbygden

Så länge det finns en vilja att göra glesbygden attraktiv för de som bor där finns det säkert stora möjligheter för en framtid i glesbygden. Det finns troligtvis även stor potential att attrahera fler att flytta till de mer glesbyggda områdena. Det viktigaste är att lyckas att erbjuda antingen spännande jobbmöjligheter eller erbjuda förmåner för människor som är villiga att flytta till områden liksom Grundsunda socken. Redan nu talas det om att till exempel de som har vuxit upp i glesbygden och väljer att flytta tillbaka efter avslutade studier ska bli av med sitt studielån, vilket står på Aftonbladet.se. Detta är en lysande idé från Centern som har kommit fram med förslaget och de flesta politiska partierna håller med i princip.

Livskvalitet

Att bo i glesbygden ger en livskvalitet som du inte hittar om du bor i ett storstadsområde. Pressen på dig själv är mindre och generellt är människor som bor i dessa områden mer intresserade av att leva ett avslappnat liv än att hela tiden sträva efter att tjäna mer pengar och överträffa sina vänner och grannar. Målet är att leva ett bra och lyckligt liv. För barn är denna levnadsstil ofta väldig bra och det finns ofta inget behov att hävda sig mot sina kompisar vad som gäller socioekonomisk tillhörighet. Här är det brukligt att inte jämföra sig med andra och inte ha behov att hävda sig för att må bra.

Med detta tankesätt finns det bra möjligheter för en framtid i glesbygden, men vi måste allihopa hjälpas åt för att det ska bli av.